7 تیر 1302
مهاجرت علمای نجف به ایران در اعتراض به جنایات انگلیس
آيات عظام سيدابوالحسن اصفهاني و ميرزامحمدحسين نائيني در اعتراض به اقدام انگليس در بازداشت آيت الله شيخ مهدي خالصي در عراق، امروز نجف را ترك كرده، رهسپار ايران شدند.