گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ پس از ترور آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر، مطبوعات کشور ضمن گزارش‌هایی به این واقعه پرداختند.
آن‌چه در ادامه می‌بینید گزارش مصور روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی از فتح خرمشهر است.


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360


گزارش تصویری مطبوعات از ترور آیت الله خامنه‌ای در سال 1360