9 تیر 1360
انتشار پیام امام خمینی به مناسبت فاجعه هفتم تیر
امام خميني در پيامي به مناسبت فاجعه هفتم تير و شهادت 72 يار امام فرمودند: «بهشتي مظلوم زيست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود».