9 تیر 1346
حمایت کاظم شریعتمداری از منافع رژیم صهیونیستی
کاظم شريعتمداري در ديدار با يك هيأت عراقي كه جهت ترغيب مردم ايران به ارسال كمك براي مردم فلسطين به ايران آمده بود، اقدام كشورهاي اسلامي در تحريم نفتي اسرائيل و غرب را نكوهش كرد.