10 تیر 1367
برقراری مجدد روابط ديپلماتيک ميان ايران و فرانسه
روابط ديپلماتيك مجدد ميان ايران و فرانسه، با مبادله سفير ميان دو كشور برقرار شد اين روابط در 26 تير 1366 در جريان بحران موسوم به «جنگ سفارتخانه‌ها» قطع شده بود.