12تیر 1371
همراهی امریکا با رژیم بعث در جنگ تحمیلی
شبكه تلويزيوني «اي‌.بي‌.سي‌» امريكا گزارش داد: تيم‌هاي ويژه ارتش امريكا در جريان جنگ ايران و رژیم بعث مخفيانه و به طور غيرمستقيم در كنار نيروهاي بعثي عراق عليه ايران جنگيدند.