14 تیر 1374
فوت کریم سنجابی
کریم سنجابی اولین وزیر خارجه بعد از انقلاب اسلامی در 90 سالگی در آمریکا درگذشت.