14 تیر 1361
ربودن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان توسط رژیم صهیونیستی
حاج احمد متوسلیان و سه تن از كاركنان سفارت ايران در لبنان در محل بازرسي شبه نظاميان ماروني در مسير طرابلس‌ـ بيروت توسط فالانژيست‌هاي وابسته به اسرائيل به اسارت درآمدند.