15 تیر 1354
اعلام خبر تأسیس سازمان نظامی امل توسط امام موسی صدر
امام موسي صدر طي سخناني در لبنان خبر تأسيس سازمان نظامي جنبش امل را اعلام كرد. اين سازمان كه واحد نظامي جنبش حركت المحرومين بود زير نظر شهيد مصطفي چمران اداره مي شد.