15 تیر 1342
دستگیری طیب حاج رضایی توسط مأموران رژیم پهلوی
طيب حاج رضايي رئيس ميادين ميوه و تره بار تهران به اتهام شركت در وقايع 15 خرداد در تهران، توسط مأموران رژیم پهلوی دستگير و زنداني شد.