اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد،
تصاویر کمتر دیده شده از حاج احمد متوسلیان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسلیان در 14 تیرماه 1361 توسط فالانژهای وابسته به رژیم صهیونیستی، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر کمتر دیده شده از وی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.
تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان


تصاویری از سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان


تصاویری از سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان


تصاویری از سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان


تصاویری از [جاوید الاثر احمد متوسلیان