16 تیر 1378
تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات
طرح اصلاح قانون مطبوعات پس از مدتها كشمكش سرانجام به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.