18 تیر 1393
درگذشت آیت الله محمدی گیلانی
آیت‌الله محمدی‌گیلانی از اعضای شروای عالی قضائی و از مسئولان با سابقه قوه قضائیه درگذشت.