19 تیر 1344
بازگشت آیت‌الله قاضی طباطبایی از تبعید
آيت الله سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي كه روز 11 آذر 1343 بازداشت و به عراق تبعيد شده بود، از تبعيد خلاصي يافت و به تبريز بازگشت.