21 تیر 1378
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای درباره حوادث کوی دانشگاه
آيت‌الله خامنه‌اي طي سخناني درباره آشوب‌ 18 تير،فرمودند: دشمنان بدانند كه خواب برگشتن آمريكا به اين مملكت يك خواب پريشان و غيرقابل تعبير است.