23 تیر 1394
انعقاد توافقنامه «برجام»
توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5 موسوم به برجام منعقد شد.