23 تیر 78
راهپیمایی عظیم مردم در حمایت از نظام و رهبری
امروز تهران و سایر نقاط کشور شاهد تظاهرات میلیونی مردم در محکومیت آشوب‌گران و حمایت از نظام و رهبری بودند.