24 تیر 1358
به رسمیت شناختن حكومت انقلابي ساندينيست‌ها توسط جمهوري اسلامي
جمهوري اسلامي ايران حكومت انقلابي ساندينيست‌ها در نيكاراگوئه را به رسميت شناخت.