25 تیر 1367
جلسه مهم سران نظام با امام در مورد سرنوشت جنگ
مهمترين جلسه‌اي كه منجر به پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل در جنگ شد، امروز با حضور چهل نفر از شخصيت‌هاي مهم كشوري و لشكري در حضور امام خميني تشكيل شد.