اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر تاریخی از حرم امام رضا(ع)
به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر تاریخی از حرم امام رضا(ع) را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویر تاریخی از حرم امام رضا(ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)

تصاویری تاریخی از حرم امام رضا (ع)