26 تیر 1367
پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از سوی ایران
به موجب نامه‌اي كه از سوي آيت الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت ايران به دبيركل سازمان ملل ارسال شد، جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل راجع به جنگ تحميلي را پذيرفت‌.