27 تیر 1331
انتشار تهدید شدیدالحن قوام نسبت به مردم
تهديد شديداللحن و معروف احمد قوام ـ قوام السلطنه ـ كه مردم را به مجازات و سركوب خونين تهديد كرده بود، انتشار يافت‌. اين تهديد بلافاصله پس از انتصاب قوام به نخست وزيري صادر شد.