29 تیر 1367
صدور پیام امام در مورد پذیرش قطعنامه
امام خميني (ره) در پيامي درباره پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل توسط ايران گفتند: «قبول اين مسأله براي من از زهر كشنده‌تر است ولي راضي به رضاي خدايم و براي رضايت او اين جرعه را نوشيدم‌».