29 تیر 1303
انتقاد آیت‌الله مدرس از برقراری حکومت نظامی به دلیل ترور ایمبری
آيت‌الله سيدحسن مدرس‌، در جلسه علني مجلس شوراي ملي، اقدام دولت در برقراري حكومت نظامي، به دليل ترور «ماژور ايمبري ويس‌» را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.