30 تیر 1339
تآسیس جبهه ملی دوم
متعاقب نشست رهبران جبهه ملي در منزل دكتر غلامحسين صديقي، تأسيس جبهه ملي دوم رسماً اعلام شد.