7 مرداد 1303
استیضاح رضاخان توسط نمایندگان مجلس شورای ملی
نمايندگان اقليت مجلس شوراي ملي به رهبری آیت‌الله مدرس، به دليـل سوء سياست داخلي و خارجي رضاخان و اقدامات وي بر ضد قانون اساسي و حكومت مشـروطه و توهين به مجلس، او را استيضـاح كـردند.