8 مرداد 1366
بازتاب قدرت نظامی جمهوری اسلامی در رسانه‌های غربی
روزنامه نيويورك تايمز در شماره امروز خود نوشت ايراني ها از قدرت نظامي آمريكا در آبهاي خليج فارس مرعوب نيستند بلكه ابتكار عمل را در اين منطقه به دست گرفته‌اند.