به روایت اسناد
دستگیری آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جنتی در سال 1357
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله مشکینی از مبارزان انقلابی و همراهان نهضت اسلامی است که بارها توسط رژیم پهلوی دستگیر و تبعید شد. در گزارشی از ساواک درباره فعالیت‌ها و نحوه دستگیری آقایان مشکینی و جنتی این‌گونه آمده است:

«درباره :
1- علی اکبر فیض مشکینی فرزند على شغل واعظ
2- شیخ احمد جنتی لادانی فرزند هاشم شغل واعظ 

محترما باستحضار میرساند؛
 نامبردگان بالا در تاریخ 57/9/24 پس از شروع ساعات منع عبور و مرور در شهرستان قم از طرف مامورین فرمانداری نظامی قم بازداشت و در بازرسی‌های معموله از آنان پیش‌نویس اعلامیه مضره دستنویسی که به امضاء چند نفر از روحانیون سابقه‌دار رسیده بدست آمده است.

سابقه : ۱- علی‌اکبر فيض مشکینی فرزند علی شغل واعظ : نامبرده بالا یکی از روحانیون افراطی و از طرفداران خمینی می‌باشد که در فعالیت‌های ضدامنیتی و تحریک طلاب علوم دینی و متعصبين مذهبی دخالت داشته که به همین جهت طبق رای کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان قم در سال ۵۲ به سه سال اقامت اجباری در ماهان کرمان محکوم و سپس محل تبعید وی به کاشمر تغییر داده شده است. ضمنا یادشده یکی از امضاءکنندگان ذیل تلگرافی که جهت خمینی به فرانسه مخابره شده بوده است.

  ۲- احمد جنتی لادانی فرزند هاشم شغل واعظ :
 نامبرده بالا یکی از روحانیون بسیار ناراحت و افراطی و از طرفداران خمینی می‌باشد که دارای سوابق ممتد بازداشتی و تبعیدی است. مشاراليه بمنظور اثبات وفاداری خویش به خمینی و بزرگداشت خاطره ۱۵ خرداد درصدد فراهم نمودن برنامه‌هایی بوده که به همین سبب در شهرستان قم دستگیر و به مرکز اعزام و برابر قرار تامین روز 57/3/13 بازپرسی شعبه 12 دادستانی ارتش بازداشت و سپس با قرار تبدیل تامین روز 57/4/5 از زندان مرخص و جهت وی قرار منع پیگرد صادر گردیده است.»

گزارش ساواک از دستگیری آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جنتی در سال 1357