جزئیاتی از عملیات ترور شهید حسن آیت توسط سازمان منافقین/ واکنش شهید آیت به تهدیدهای سازمان منافقین چه بود؟/ درخواست مردم از دادگاه‌های انقلاب پس از ترور شهید آیت

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از معروفترین عملیاتهای تروریستی بخش ویژه نظامی سازمان منافقین، ترور شهید سیدحسن آیت نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تاریخ 14 مرداد 1360 بود. به گفته مهران اصدقی،مسئول بخش نظامی سازمان منافقین در تهران، افراد شرکتکننده در جریان ترور شهید آیت، محمود پورتقی، مجید یحیوی و جمشید ضرغامی بودند.

سخنگوی کمیته انقلاب اسلامی منطقه 5 تهران درباره جزئیات عملیات ترور شهید آیت می‌گوید: «پس از شلیک چند تیر بلافاصله پاسداران کمیته به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند که اتومبیل پیکان کرمرنگ به شماره 14999 تهران-26 متعلق به حسن آیت درحالیکه بدنه اتومبیل گلولهباران و شیشههای آن خرد شده و فرمان و صندلیهای جلو و عقب اتومبیل خونین است در وسط خیابان افشار رها شده است. گویا قبل از رسیدن ما به محلْ آیت توسط مردم یا خانوادهاش به بیمارستان رویال انتقال داده شده بود. ولی پاسداران، دو محافظ آیت را که از چند ناحیه بدن گلوله خورده بودند به بیمارستان رویال تهران انتقال دادند. با تحقیقی که درباره این حادثه ما به عمل آوردیم، متوجه شدیم مهاجمین چهار نفر بودند، سه مرد و یک دختر مسلح به اسلحههای یوزی و ژ-3 که گویا مهاجمین از چندی قبل خانه آیت را تحت نظر داشتند و رفت و آمدهای منزل را کنترل میکردند. روز گذشته مهاجمین با استفاده از دو اتومبیل بنز شیری به شماره 61674 تهران-24 و پیکان لیموییرنگ که گفته میشود هر دو اتومبیل سرقتی میباشد، در دو سوی خانه آیت کمین کردند و سرنشینان اتومبیل بنز که لباس مکانیکی به تن داشتند به بهانه اینكه اتومبیلشان خراب است، مشغول دستکاری اتومبیل بودند. در حدود ساعت 7 صبح دیروز (چهارشنبه) هنگامی که آیت طبق معمول هر روزه قصد داشت به همراه دو محافظش با اتومبیل از خانه خارج شود، مهاجمین با اسلحه یوزی و ژ-3 از داخل اتومبیل بنز به طرف اتومبیل او تیراندازی میکنند و میتوانیم بگوییم در حدود 60 تیر در این حادثه شلیک شده است. بنز مزبور پس از تیراندازی متواری میگردد و عدهای از اهالی محل که متوجه قضیه شده بودند قصد داشتند با موتور و اتومبیلهای عبوری مهاجمین را تعقیب کنند ولی گروه بعدی مهاجمین که با اتومبیل پیکان در انتهای کوچه در کمین بودند به عنوان نیروی پشتیبانی و برای متفرقساختن مردم به تیراندازی هوایی پرداختند که مردم از ترس متواری شدند و پیکان بدینترتیب از محل حادثه گریخت.»

شهید حسن آیت قبل از شهادت بارها توسط سازمان منافقین تهدید شده بود تا اینکه در 14 مردادماه، از سوی این سازمان ترور شد. همسر شهید آیت، در این رابطه به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود: «دکتر آیت در چند روز گذشته بهخصوص دیروز از سوی هواداران مجاهدین خلق تلفنی مورد تهدید قرار میگرفت. به دنبال همین تهدیدات من و بستگانمان تذکراتی به آقای آیت میدادیم و ایشان با شهامت و بیباکی خاصی همیشه در جواب میگفت: "مرگ حق است و شهادت آرزوی ماست" و بالاخره به آرزوی همیشگی خود یعنی شهادت دست یافت.»

ترور شهید آیت همچون انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، باعث برملا شدن چهره پلید سازمان منافقین شد. یک روز پس از ترور شهید آیت، بازار تهران خواستار برخورد قاطعانه دادگاههای انقلاب با گروهکهای تروریستی شد. مردم قم نیز با تعطیلکردن بازار، در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی استان قم تجمع کردند و خواستار برخورد قاطع با تروریستها و گروهکها شدند. در شهرستانهای دیگری همچون شیراز، تبریز و مشهد نیز تجمعات مشابهی شکل گرفت.

نماز جمعه 16 مرداد و دو روز پس از ترور شهید آیت نیز یکی دیگر از جلوههای جایگاه سازمان در افکار عمومی بود. سخنرانان پیش از خطبههای نماز جمعه عبدالمجید معادیخواه و فرزند شهید آیت بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران نیز به جایگاه سازمان مجاهدین خلق در افکار عمومی اشاره کرد و گفت: «اگر یک ماه پیش تروریستی را به سزای اعمالش میرساندیم، ممکن بود که عدهای از افراد بگویند که اینها بیرحماند اما الان میبینید که مردم در خیابانها ریختهاند و میگویند چرا قاطعیت در برابر تروریستها نشان نمیدهید؟! مطمئن باشید این جامعه همانطور که از شرّ شاه و آمریکا راحت شد، بهزودی از شرّ تروریستها نیز راحت میشود و مملکت به سوی سازندگی به پیش خواهد رفت.»


*منبع:  کتاب "عملیات مهندسی"؛ موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی