14 مرداد 1368
شهادت مصطفی مازح در راه اعدام سلمان رشدی
مصطفی مازح دانشجوی لبنانی مقیم انگلیس در راستای اجرای فتوای امام خمینی مبنی بر اعدام سلمان رشدی در اثر انفجار بمب در شهر لندن به شهادت رسید.