20 مرداد 1358
لغو قرارداهای نظامی ایران با امریکا
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهاي تسليحاتي 9 ميليارد دلاري ايران با امريكا لغو شد.