21 مرداد 1357
تظاهرات دانشجویان تبریز علیه رژیم پهلوی
چهار هزار دانشجوي دانشگاه آذرآبادگان تبريز در اعتراض به جنايات رژيم پهلوی در اصفهان، كلاس‌هاي درس خود را تحريم و به تظاهرات و راهپيمايي پرداختند.