ویژه‌نامه "فاجعه‌ عظیم"
گزارش تصویری روزنامه اطلاعات از قتل‌عام در سینما رکس

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ به دنبال جنایت رژیم پهلوی در آبادان، تصاویر این فاجعه در روزنامه‌ها و مطبوعات منعکس شد و ابعاد این واقعه را بیش از پیش مشخص کرد. آنچه در ادامه می‌بینید، گزارش تصویری روزنامه‌ اطلاعات از فاجعه سینما رکس آبادان است.

گزارش تصویری روزنامه اطلاعات از فاجعه سینما رکس آبادان

گزارش تصویری روزنامه اطلاعات از فاجعه سینما رکس آبادان
گزارش تصویری روزنامه اطلاعات از فاجعه سینما رکس آبادان