28 مرداد 1358
آغاز به کار نخستین مجلس خبرگان قانون اساسي
مجلس خبرگان قانون اساسي با ۷۲ نماينده منتخب و با پيام امام خميني آغاز به كار كرد.