31 مرداد 1385
مخالفت مقامات عراقی با ادامه حضور منافقین در عراق
نوري مالكي نخست وزير عراق اعلام كرد سازمان مجاهدين خلق يك گروه تروريستي است و ادامه حضور آنها در عراق مغاير قانون اساسي عراق است.