31 مرداد 1357
پیام امام خمینی به مناسبت فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس
امام خميني به مناسبت فاجعه سينما ركس آبادان، طي پيامی رژم پهلوی را عامل این آتش‌سوزی دانستند.