1 شهریور 1361
هلاکت منافقین به دست پاسداران انقلاب
12 نفر از اعضاي سازمان مجاهدين خلق در جريان درگيري مسلحانه با پاسداران كميته هاي انقلاب اسلامي، در چند نقطه تهران به هلاكت رسيدند