30 مرداد 1369
عقب‌نشینی رژیم بعث عراق از مرزهای ایران
ستاد فرماندهي كل قوا اعلام كرد كليه اراضي اشغالي كشورمان از وجود نيروهاي رژیم بعث عراق تخليه شده و نیروهای رژیم بعث در طول 1250 كيلومتر مرز مشترك عقب نشيني كرده‌اند.