اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
شهید مهدی عراقی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با سالروز شهادت شهید مهدی عراقی توسط اعضای گروهک فرقان، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر تاریخی از وی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر

شید مهدی عراقی در قاب تصویر

شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر

شید مهدی عراقی در قاب تصویر


شید مهدی عراقی در قاب تصویر