4 شهریور 1358
شهادت حاج مهدی عراقی

حاج مهدي عراقي و پسرش حسام، در یک عملیات تروریستی توسط گروهک فرقان به شهادت رسيدند.