سندی از سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی
بجا آوردن 60 سال نماز و روزه برای طیب حاج‌رضایی به دستور امام خمینی(ره)

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ شهید طیب حاج رضایی كه در قیام 15 خرداد 1342 نقش فعالی داشت، در 11 آبان همان سال توسط رژیم منحوس پهلوی  شده و به شهادت رسید. شهادت وی و حاج اسماعیل رضایی، باعث شد تا علاوه بر مردم، روحانیون نیز به انتقاد از رژیم پهلوی بپردازند. به طوری كه براساس اسناد موجود، كلاس های درس حوزه علمیه در قم نیز به مناسبت شهادت آنها تعطیل شد. سند زیر درباره بجا آوردن 60 سال نماز و روزه برای طیب حاج‌رضایی به دستور امام خمینی(ره) است.

 

بجا آوردن 60 سال نماز و روزه برای طیب حاج‌رضایی به دستور امام خمینی(ره)