6 شهریور 1396
درگذشت ابراهیم یزدی

ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت در سن ۸۶ سالگی بر اثر بیماری سرطان در شهر ازمیر ترکیه درگذشت.