6 شهریور 1299
درگذشت آیت‌الله ميرزا محمد‌تقي شيرازي

آيت‌الله ميرزا محمد‌تقي شيرازي رهبر سياسي نهضت استقلال‌طلبي عراق در برابر استعمار انگليس در 82 سالگي دار فاني را وداع گفت.