اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
بسته تصویری "آنچه گذشت"- قسمت دهم

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دهمین قسمت از بسته تصویری "آنچه گذشت" را که بازخوانی بیانات و فرمایشات امام خمینی درباره دولت و خطاب به دولتمردان است منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.


بسته تصویری


بسته تصویری


بسته تصویری


بسته تصویری


بسته تصویری