اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از شهیدان رجایی و باهنر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به مناسبت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر تصاویری از آن دو شهید در اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد که در ادامه می‌بینید.


شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر


شهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویرشهیدان رجایی و باهنر در قاب تصویر

دیدار خانواده شهیدان رجایی و باهنر با امام خمینی