7 شهریور 1382
شهادت آیت‌الله سید محمد باقر حکیم

آيت‌الله سيد محمدباقر حكيم پس از برگزاري نماز جمعه، در انفجاري در شهر نجف اشرف به شهادت رسيد.