7 شهریور 1346
تحصن طلاب در منزل مراجع به دنبال حمله ساواک به فیضیه

به دنبال هجوم ساواك به مدرسه فيضيه قم كه با هدف جمع‌آوري اعلاميه‌ها و تصاوير امام خميني صورت گرفت، طلاب در منزل مراجع تقليد تحصن كردند.