8 شهریور 1348
درگذشت ضياءالدين طباطبايي

سيدضياءالدين طباطبايي، نخست‌وزير كودتاي سوم اسفند 1299، در سن 81 سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت.