10 شهریور 1366
اعتراف مقامات امریکایی به ترس در مقابل سربازان ایرانی

روزنامه لوموند از قول دريادار «تروست» فرمانده عمليات دريايي آمريكا در خليج فارس نوشت: «سربازان تحت فرمان من از مقابله با ايراني‌ها وحشت دارند».