12 شهریور 1359
صدور حکم اعدام برای عاملان آتش‌سوزی سینما رکس
 12 نفر از عاملان فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان به موجب حکم صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به این جنایت به اعدام محکوم شدند.